Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zwartewaterland

Zwartewaterland

53,9%sociaal-cultureel
55,6%ecologisch
53,6%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie58,6%
36,6%Politieke participatie55,1%
52,3%Woonomgeving61,9%
55,9%Wonen58,4%
44,0%Veiligheid67,8%
56,2%Onderwijs49,5%
26,2%Gezonde leefstijl28,2%
29,0%Gezondheidszorg63,0%
46,8%Kunst en cultuur32,2%
29,3%Economische participatie64,8%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
58,6%Maatschappelijke participatieA
55,1%Politieke participatieB
61,9%WoonomgevingC
58,4%WonenD
67,8%VeiligheidE
49,5%OnderwijsF
28,2%Gezonde leefstijlG
63,0%GezondheidszorgH
32,2%Kunst en cultuurI
64,8%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem65,0%
44,1%Water66,4%
37,9%Afval en grondstoffen82,9%
45,9%Energie26,2%
25,5%Natuur en landschap26,7%
55,1%Externe veiligheid en hinder77,2%
55,5%Lucht45,1%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
65,0%BodemA
66,4%WaterB
82,9%Afval en grondstoffenC
26,2%EnergieD
26,7%Natuur en landschapE
77,2%Externe veiligheid en hinderF
45,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen61,3%
46,3%Arbeid65,8%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid42,3%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden67,4%
34,8%Kennis31,3%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
61,3%ConcurrentievermogenA
65,8%ArbeidB
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
67,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
31,3%KennisE