Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân

47,9%sociaal-cultureel
52,7%ecologisch
48,3%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie56,6%
36,6%Politieke participatie44,5%
52,3%Woonomgeving46,2%
55,9%Wonen58,1%
44,0%Veiligheid48,9%
56,2%Onderwijs43,9%
26,2%Gezonde leefstijl43,1%
29,0%Gezondheidszorg47,9%
46,8%Kunst en cultuur51,2%
29,3%Economische participatie38,9%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
56,6%Maatschappelijke participatieA
44,5%Politieke participatieB
46,2%WoonomgevingC
58,1%WonenD
48,9%VeiligheidE
43,9%OnderwijsF
43,1%Gezonde leefstijlG
47,9%GezondheidszorgH
51,2%Kunst en cultuurI
38,9%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem79,3%
44,1%Water66,1%
37,9%Afval en grondstoffen45,0%
45,9%Energie37,1%
25,5%Natuur en landschap21,8%
55,1%Externe veiligheid en hinder77,0%
55,5%Lucht42,7%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
79,3%BodemA
66,1%WaterB
45,0%Afval en grondstoffenC
37,1%EnergieD
21,8%Natuur en landschapE
77,0%Externe veiligheid en hinderF
42,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen52,3%
46,3%Arbeid58,4%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid36,4%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden61,1%
34,8%Kennis33,0%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
52,3%ConcurrentievermogenA
58,4%ArbeidB
36,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
61,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
33,0%KennisE