Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Bodegraven-Reeuwijk

Bodegraven-Reeuwijk

52,1%sociaal-cultureel
50,3%ecologisch
53,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie56,1%
36,6%Politieke participatie54,8%
52,3%Woonomgeving47,9%
55,9%Wonen51,9%
44,0%Veiligheid47,9%
56,2%Onderwijs44,3%
26,2%Gezonde leefstijl54,7%
29,0%Gezondheidszorg61,8%
46,8%Kunst en cultuur33,6%
29,3%Economische participatie68,0%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
56,1%Maatschappelijke participatieA
54,8%Politieke participatieB
47,9%WoonomgevingC
51,9%WonenD
47,9%VeiligheidE
44,3%OnderwijsF
54,7%Gezonde leefstijlG
61,8%GezondheidszorgH
33,6%Kunst en cultuurI
68,0%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem53,7%
44,1%Water63,6%
37,9%Afval en grondstoffen55,0%
45,9%Energie36,6%
25,5%Natuur en landschap50,1%
55,1%Externe veiligheid en hinder54,3%
55,5%Lucht38,8%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
53,7%BodemA
63,6%WaterB
55,0%Afval en grondstoffenC
36,6%EnergieD
50,1%Natuur en landschapE
54,3%Externe veiligheid en hinderF
38,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen49,7%
46,3%Arbeid61,0%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid38,5%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden57,0%
34,8%Kennis59,5%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
49,7%ConcurrentievermogenA
61,0%ArbeidB
38,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
57,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
59,5%KennisE