Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Eijsden-Margraten

Eijsden-Margraten

48,9%sociaal-cultureel
55,7%ecologisch
55,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie44,9%
36,6%Politieke participatie48,2%
52,3%Woonomgeving52,1%
55,9%Wonen43,3%
44,0%Veiligheid58,8%
56,2%Onderwijs47,8%
26,2%Gezonde leefstijl39,0%
29,0%Gezondheidszorg46,5%
46,8%Kunst en cultuur39,4%
29,3%Economische participatie69,0%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
44,9%Maatschappelijke participatieA
48,2%Politieke participatieB
52,1%WoonomgevingC
43,3%WonenD
58,8%VeiligheidE
47,8%OnderwijsF
39,0%Gezonde leefstijlG
46,5%GezondheidszorgH
39,4%Kunst en cultuurI
69,0%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem77,9%
44,1%Water61,9%
37,9%Afval en grondstoffen55,1%
45,9%Energie23,4%
25,5%Natuur en landschap46,5%
55,1%Externe veiligheid en hinder71,3%
55,5%Lucht53,6%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
77,9%BodemA
61,9%WaterB
55,1%Afval en grondstoffenC
23,4%EnergieD
46,5%Natuur en landschapE
71,3%Externe veiligheid en hinderF
53,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen55,0%
46,3%Arbeid53,7%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid42,6%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden66,7%
34,8%Kennis57,6%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
55,0%ConcurrentievermogenA
53,7%ArbeidB
42,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
66,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
57,6%KennisE