Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

51,0%sociaal-cultureel
49,8%ecologisch
51,1%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie54,0%
36,6%Politieke participatie62,6%
52,3%Woonomgeving40,4%
55,9%Wonen46,6%
44,0%Veiligheid55,3%
56,2%Onderwijs53,0%
26,2%Gezonde leefstijl35,0%
29,0%Gezondheidszorg53,8%
46,8%Kunst en cultuur50,9%
29,3%Economische participatie58,3%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
54,0%Maatschappelijke participatieA
62,6%Politieke participatieB
40,4%WoonomgevingC
46,6%WonenD
55,3%VeiligheidE
53,0%OnderwijsF
35,0%Gezonde leefstijlG
53,8%GezondheidszorgH
50,9%Kunst en cultuurI
58,3%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem52,2%
44,1%Water67,7%
37,9%Afval en grondstoffen40,7%
45,9%Energie39,6%
25,5%Natuur en landschap60,7%
55,1%Externe veiligheid en hinder50,0%
55,5%Lucht37,8%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
52,2%BodemA
67,7%WaterB
40,7%Afval en grondstoffenC
39,6%EnergieD
60,7%Natuur en landschapE
50,0%Externe veiligheid en hinderF
37,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen55,7%
46,3%Arbeid56,0%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid44,2%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden42,0%
34,8%Kennis57,7%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
55,7%ConcurrentievermogenA
56,0%ArbeidB
44,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
42,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
57,7%KennisE