Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Leidschendam-Voorburg

Leidschendam-Voorburg

49,3%sociaal-cultureel
50,2%ecologisch
49,1%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie44,0%
36,6%Politieke participatie59,2%
52,3%Woonomgeving49,7%
55,9%Wonen57,7%
44,0%Veiligheid38,3%
56,2%Onderwijs55,5%
26,2%Gezonde leefstijl40,9%
29,0%Gezondheidszorg50,7%
46,8%Kunst en cultuur57,8%
29,3%Economische participatie39,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
44,0%Maatschappelijke participatieA
59,2%Politieke participatieB
49,7%WoonomgevingC
57,7%WonenD
38,3%VeiligheidE
55,5%OnderwijsF
40,9%Gezonde leefstijlG
50,7%GezondheidszorgH
57,8%Kunst en cultuurI
39,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem50,3%
44,1%Water53,8%
37,9%Afval en grondstoffen44,9%
45,9%Energie40,4%
25,5%Natuur en landschap57,5%
55,1%Externe veiligheid en hinder43,2%
55,5%Lucht61,2%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
50,3%BodemA
53,8%WaterB
44,9%Afval en grondstoffenC
40,4%EnergieD
57,5%Natuur en landschapE
43,2%Externe veiligheid en hinderF
61,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen58,8%
46,3%Arbeid49,2%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid34,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden51,7%
34,8%Kennis51,7%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
58,8%ConcurrentievermogenA
49,2%ArbeidB
34,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
51,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
51,7%KennisE