Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Pijnacker-Nootdorp

Pijnacker-Nootdorp

56,1%sociaal-cultureel
50,6%ecologisch
53,7%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie53,9%
36,6%Politieke participatie54,7%
52,3%Woonomgeving61,9%
55,9%Wonen49,9%
44,0%Veiligheid64,6%
56,2%Onderwijs57,9%
26,2%Gezonde leefstijl47,3%
29,0%Gezondheidszorg65,1%
46,8%Kunst en cultuur34,1%
29,3%Economische participatie71,3%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
53,9%Maatschappelijke participatieA
54,7%Politieke participatieB
61,9%WoonomgevingC
49,9%WonenD
64,6%VeiligheidE
57,9%OnderwijsF
47,3%Gezonde leefstijlG
65,1%GezondheidszorgH
34,1%Kunst en cultuurI
71,3%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem48,7%
44,1%Water64,7%
37,9%Afval en grondstoffen54,8%
45,9%Energie32,6%
25,5%Natuur en landschap47,1%
55,1%Externe veiligheid en hinder49,0%
55,5%Lucht57,6%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
48,7%BodemA
64,7%WaterB
54,8%Afval en grondstoffenC
32,6%EnergieD
47,1%Natuur en landschapE
49,0%Externe veiligheid en hinderF
57,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen58,4%
46,3%Arbeid61,3%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid35,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden62,0%
34,8%Kennis51,6%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
58,4%ConcurrentievermogenA
61,3%ArbeidB
35,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
62,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
51,6%KennisE