Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Nissewaard

Nissewaard

41,1%sociaal-cultureel
45,4%ecologisch
46,6%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie33,2%
36,6%Politieke participatie42,4%
52,3%Woonomgeving33,4%
55,9%Wonen70,2%
44,0%Veiligheid43,2%
56,2%Onderwijs47,2%
26,2%Gezonde leefstijl31,7%
29,0%Gezondheidszorg46,2%
46,8%Kunst en cultuur34,3%
29,3%Economische participatie29,0%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
33,2%Maatschappelijke participatieA
42,4%Politieke participatieB
33,4%WoonomgevingC
70,2%WonenD
43,2%VeiligheidE
47,2%OnderwijsF
31,7%Gezonde leefstijlG
46,2%GezondheidszorgH
34,3%Kunst en cultuurI
29,0%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem63,4%
44,1%Water42,3%
37,9%Afval en grondstoffen30,4%
45,9%Energie40,0%
25,5%Natuur en landschap26,1%
55,1%Externe veiligheid en hinder49,9%
55,5%Lucht65,4%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
63,4%BodemA
42,3%WaterB
30,4%Afval en grondstoffenC
40,0%EnergieD
26,1%Natuur en landschapE
49,9%Externe veiligheid en hinderF
65,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen59,2%
46,3%Arbeid52,3%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid31,3%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden50,9%
34,8%Kennis39,4%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
59,2%ConcurrentievermogenA
52,3%ArbeidB
31,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
50,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,4%KennisE