Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Krimpenerwaard

Krimpenerwaard

53,6%sociaal-cultureel
57,1%ecologisch
49,6%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie55,7%
36,6%Politieke participatie55,4%
52,3%Woonomgeving42,4%
55,9%Wonen59,9%
44,0%Veiligheid60,6%
56,2%Onderwijs58,5%
26,2%Gezonde leefstijl42,3%
29,0%Gezondheidszorg54,8%
46,8%Kunst en cultuur42,6%
29,3%Economische participatie63,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
55,7%Maatschappelijke participatieA
55,4%Politieke participatieB
42,4%WoonomgevingC
59,9%WonenD
60,6%VeiligheidE
58,5%OnderwijsF
42,3%Gezonde leefstijlG
54,8%GezondheidszorgH
42,6%Kunst en cultuurI
63,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem51,5%
44,1%Water60,2%
37,9%Afval en grondstoffen59,1%
45,9%Energie37,2%
25,5%Natuur en landschap70,9%
55,1%Externe veiligheid en hinder77,7%
55,5%Lucht43,3%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
51,5%BodemA
60,2%WaterB
59,1%Afval en grondstoffenC
37,2%EnergieD
70,9%Natuur en landschapE
77,7%Externe veiligheid en hinderF
43,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen51,1%
46,3%Arbeid59,3%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid41,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden59,4%
34,8%Kennis37,3%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
51,1%ConcurrentievermogenA
59,3%ArbeidB
41,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
59,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
37,3%KennisE