Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

De Fryske Marren

De Fryske Marren

53,7%sociaal-cultureel
52,3%ecologisch
49,1%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie55,9%
36,6%Politieke participatie47,7%
52,3%Woonomgeving66,9%
55,9%Wonen65,7%
44,0%Veiligheid60,4%
56,2%Onderwijs56,0%
26,2%Gezonde leefstijl37,3%
29,0%Gezondheidszorg51,9%
46,8%Kunst en cultuur42,7%
29,3%Economische participatie52,9%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
55,9%Maatschappelijke participatieA
47,7%Politieke participatieB
66,9%WoonomgevingC
65,7%WonenD
60,4%VeiligheidE
56,0%OnderwijsF
37,3%Gezonde leefstijlG
51,9%GezondheidszorgH
42,7%Kunst en cultuurI
52,9%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem80,1%
44,1%Water67,9%
37,9%Afval en grondstoffen45,9%
45,9%Energie29,3%
25,5%Natuur en landschap22,2%
55,1%Externe veiligheid en hinder82,1%
55,5%Lucht38,3%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
80,1%BodemA
67,9%WaterB
45,9%Afval en grondstoffenC
29,3%EnergieD
22,2%Natuur en landschapE
82,1%Externe veiligheid en hinderF
38,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen51,3%
46,3%Arbeid56,5%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid27,8%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden65,5%
34,8%Kennis44,4%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
51,3%ConcurrentievermogenA
56,5%ArbeidB
27,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
65,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
44,4%KennisE