Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Gooise Meren

Gooise Meren

54,8%sociaal-cultureel
57,3%ecologisch
48,2%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie48,0%
36,6%Politieke participatie59,3%
52,3%Woonomgeving52,9%
55,9%Wonen53,1%
44,0%Veiligheid46,7%
56,2%Onderwijs66,6%
26,2%Gezonde leefstijl47,7%
29,0%Gezondheidszorg58,1%
46,8%Kunst en cultuur64,2%
29,3%Economische participatie51,8%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
48,0%Maatschappelijke participatieA
59,3%Politieke participatieB
52,9%WoonomgevingC
53,1%WonenD
46,7%VeiligheidE
66,6%OnderwijsF
47,7%Gezonde leefstijlG
58,1%GezondheidszorgH
64,2%Kunst en cultuurI
51,8%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem45,3%
44,1%Water79,8%
37,9%Afval en grondstoffen51,4%
45,9%Energie37,9%
25,5%Natuur en landschap76,1%
55,1%Externe veiligheid en hinder59,3%
55,5%Lucht51,3%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
45,3%BodemA
79,8%WaterB
51,4%Afval en grondstoffenC
37,9%EnergieD
76,1%Natuur en landschapE
59,3%Externe veiligheid en hinderF
51,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen50,4%
46,3%Arbeid53,4%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid49,4%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden27,7%
34,8%Kennis60,0%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
50,4%ConcurrentievermogenA
53,4%ArbeidB
49,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
27,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
60,0%KennisE