Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Berg en Dal

Berg en Dal

49,2%sociaal-cultureel
60,9%ecologisch
52,6%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie58,2%
36,6%Politieke participatie53,0%
52,3%Woonomgeving57,0%
55,9%Wonen60,3%
44,0%Veiligheid48,0%
56,2%Onderwijs48,1%
26,2%Gezonde leefstijl40,7%
29,0%Gezondheidszorg38,8%
46,8%Kunst en cultuur43,0%
29,3%Economische participatie44,5%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
58,2%Maatschappelijke participatieA
53,0%Politieke participatieB
57,0%WoonomgevingC
60,3%WonenD
48,0%VeiligheidE
48,1%OnderwijsF
40,7%Gezonde leefstijlG
38,8%GezondheidszorgH
43,0%Kunst en cultuurI
44,5%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem62,6%
44,1%Water58,4%
37,9%Afval en grondstoffen68,0%
45,9%Energie37,1%
25,5%Natuur en landschap78,5%
55,1%Externe veiligheid en hinder77,6%
55,5%Lucht44,0%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
62,6%BodemA
58,4%WaterB
68,0%Afval en grondstoffenC
37,1%EnergieD
78,5%Natuur en landschapE
77,6%Externe veiligheid en hinderF
44,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen61,3%
46,3%Arbeid51,5%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid44,9%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden66,3%
34,8%Kennis38,8%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
61,3%ConcurrentievermogenA
51,5%ArbeidB
44,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
66,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
38,8%KennisE