Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Meierijstad

Meierijstad

51,5%sociaal-cultureel
45,0%ecologisch
54,5%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie62,3%
36,6%Politieke participatie49,4%
52,3%Woonomgeving48,2%
55,9%Wonen52,4%
44,0%Veiligheid55,8%
56,2%Onderwijs55,5%
26,2%Gezonde leefstijl36,1%
29,0%Gezondheidszorg48,3%
46,8%Kunst en cultuur45,8%
29,3%Economische participatie61,6%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
62,3%Maatschappelijke participatieA
49,4%Politieke participatieB
48,2%WoonomgevingC
52,4%WonenD
55,8%VeiligheidE
55,5%OnderwijsF
36,1%Gezonde leefstijlG
48,3%GezondheidszorgH
45,8%Kunst en cultuurI
61,6%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem44,7%
44,1%Water50,0%
37,9%Afval en grondstoffen54,8%
45,9%Energie27,4%
25,5%Natuur en landschap36,2%
55,1%Externe veiligheid en hinder63,2%
55,5%Lucht38,4%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
44,7%BodemA
50,0%WaterB
54,8%Afval en grondstoffenC
27,4%EnergieD
36,2%Natuur en landschapE
63,2%Externe veiligheid en hinderF
38,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen59,8%
46,3%Arbeid63,2%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid42,5%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,9%
34,8%Kennis46,2%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
59,8%ConcurrentievermogenA
63,2%ArbeidB
42,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
46,2%KennisE