Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Waadhoeke

Waadhoeke

49,0%sociaal-cultureel
50,3%ecologisch
47,0%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie51,7%
36,6%Politieke participatie41,9%
52,3%Woonomgeving67,0%
55,9%Wonen57,5%
44,0%Veiligheid55,5%
56,2%Onderwijs48,2%
26,2%Gezonde leefstijl35,6%
29,0%Gezondheidszorg41,6%
46,8%Kunst en cultuur48,0%
29,3%Economische participatie42,8%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
51,7%Maatschappelijke participatieA
41,9%Politieke participatieB
67,0%WoonomgevingC
57,5%WonenD
55,5%VeiligheidE
48,2%OnderwijsF
35,6%Gezonde leefstijlG
41,6%GezondheidszorgH
48,0%Kunst en cultuurI
42,8%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem74,1%
44,1%Water65,7%
37,9%Afval en grondstoffen34,6%
45,9%Energie31,9%
25,5%Natuur en landschap20,7%
55,1%Externe veiligheid en hinder84,1%
55,5%Lucht41,4%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
74,1%BodemA
65,7%WaterB
34,6%Afval en grondstoffenC
31,9%EnergieD
20,7%Natuur en landschapE
84,1%Externe veiligheid en hinderF
41,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen47,1%
46,3%Arbeid54,5%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid36,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden63,6%
34,8%Kennis33,9%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
47,1%ConcurrentievermogenA
54,5%ArbeidB
36,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
63,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
33,9%KennisE