Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Westerwolde

Westerwolde

39,5%sociaal-cultureel
51,2%ecologisch
45,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie39,7%
36,6%Politieke participatie37,3%
52,3%Woonomgeving57,6%
55,9%Wonen49,8%
44,0%Veiligheid44,1%
56,2%Onderwijs40,1%
26,2%Gezonde leefstijl28,2%
29,0%Gezondheidszorg31,3%
46,8%Kunst en cultuur24,4%
29,3%Economische participatie42,6%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
39,7%Maatschappelijke participatieA
37,3%Politieke participatieB
57,6%WoonomgevingC
49,8%WonenD
44,1%VeiligheidE
40,1%OnderwijsF
28,2%Gezonde leefstijlG
31,3%GezondheidszorgH
24,4%Kunst en cultuurI
42,6%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem77,9%
44,1%Water67,0%
37,9%Afval en grondstoffen37,8%
45,9%Energie20,8%
25,5%Natuur en landschap29,1%
55,1%Externe veiligheid en hinder84,0%
55,5%Lucht41,3%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
77,9%BodemA
67,0%WaterB
37,8%Afval en grondstoffenC
20,8%EnergieD
29,1%Natuur en landschapE
84,0%Externe veiligheid en hinderF
41,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen56,4%
46,3%Arbeid41,1%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid31,5%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden69,9%
34,8%Kennis27,3%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
56,4%ConcurrentievermogenA
41,1%ArbeidB
31,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
69,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
27,3%KennisE