Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Midden-Groningen

Midden-Groningen

42,5%sociaal-cultureel
48,9%ecologisch
48,3%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie44,0%
36,6%Politieke participatie41,3%
52,3%Woonomgeving44,1%
55,9%Wonen64,6%
44,0%Veiligheid47,7%
56,2%Onderwijs45,0%
26,2%Gezonde leefstijl29,4%
29,0%Gezondheidszorg30,4%
46,8%Kunst en cultuur48,1%
29,3%Economische participatie30,6%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
44,0%Maatschappelijke participatieA
41,3%Politieke participatieB
44,1%WoonomgevingC
64,6%WonenD
47,7%VeiligheidE
45,0%OnderwijsF
29,4%Gezonde leefstijlG
30,4%GezondheidszorgH
48,1%Kunst en cultuurI
30,6%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem68,3%
44,1%Water60,4%
37,9%Afval en grondstoffen53,4%
45,9%Energie27,7%
25,5%Natuur en landschap32,8%
55,1%Externe veiligheid en hinder59,5%
55,5%Lucht40,5%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
68,3%BodemA
60,4%WaterB
53,4%Afval en grondstoffenC
27,7%EnergieD
32,8%Natuur en landschapE
59,5%Externe veiligheid en hinderF
40,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen58,5%
46,3%Arbeid46,9%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid38,9%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden64,5%
34,8%Kennis32,5%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
58,5%ConcurrentievermogenA
46,9%ArbeidB
38,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
64,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
32,5%KennisE