Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Beekdaelen

Beekdaelen

47,0%sociaal-cultureel
51,0%ecologisch
48,5%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie36,9%
36,6%Politieke participatie43,5%
52,3%Woonomgeving49,5%
55,9%Wonen49,4%
44,0%Veiligheid56,2%
56,2%Onderwijs48,8%
26,2%Gezonde leefstijl34,8%
29,0%Gezondheidszorg41,6%
46,8%Kunst en cultuur51,4%
29,3%Economische participatie57,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
36,9%Maatschappelijke participatieA
43,5%Politieke participatieB
49,5%WoonomgevingC
49,4%WonenD
56,2%VeiligheidE
48,8%OnderwijsF
34,8%Gezonde leefstijlG
41,6%GezondheidszorgH
51,4%Kunst en cultuurI
57,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem69,8%
44,1%Water46,1%
37,9%Afval en grondstoffen61,5%
45,9%Energie29,4%
25,5%Natuur en landschap28,8%
55,1%Externe veiligheid en hinder60,3%
55,5%Lucht61,1%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
69,8%BodemA
46,1%WaterB
61,5%Afval en grondstoffenC
29,4%EnergieD
28,8%Natuur en landschapE
60,3%Externe veiligheid en hinderF
61,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen55,1%
46,3%Arbeid47,8%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid41,6%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden58,8%
34,8%Kennis39,1%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
55,1%ConcurrentievermogenA
47,8%ArbeidB
41,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
58,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,1%KennisE