Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Montferland

Montferland

49,3%sociaal-cultureel
51,6%ecologisch
50,6%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie58,3%
36,6%Politieke participatie44,6%
52,3%Woonomgeving53,2%
55,9%Wonen57,0%
44,0%Veiligheid58,7%
56,2%Onderwijs42,3%
26,2%Gezonde leefstijl47,8%
29,0%Gezondheidszorg42,8%
46,8%Kunst en cultuur33,5%
29,3%Economische participatie55,2%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
58,3%Maatschappelijke participatieA
44,6%Politieke participatieB
53,2%WoonomgevingC
57,0%WonenD
58,7%VeiligheidE
42,3%OnderwijsF
47,8%Gezonde leefstijlG
42,8%GezondheidszorgH
33,5%Kunst en cultuurI
55,2%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem58,1%
44,1%Water69,7%
37,9%Afval en grondstoffen57,0%
45,9%Energie38,9%
25,5%Natuur en landschap23,4%
55,1%Externe veiligheid en hinder69,4%
55,5%Lucht44,9%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
58,1%BodemA
69,7%WaterB
57,0%Afval en grondstoffenC
38,9%EnergieD
23,4%Natuur en landschapE
69,4%Externe veiligheid en hinderF
44,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen53,0%
46,3%Arbeid53,3%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid46,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,5%
34,8%Kennis40,4%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
53,0%ConcurrentievermogenA
53,3%ArbeidB
46,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
40,4%KennisE