Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Altena

Altena

53,7%sociaal-cultureel
54,8%ecologisch
48,4%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie59,9%
36,6%Politieke participatie52,5%
52,3%Woonomgeving53,8%
55,9%Wonen60,3%
44,0%Veiligheid57,4%
56,2%Onderwijs52,4%
26,2%Gezonde leefstijl44,4%
29,0%Gezondheidszorg52,3%
46,8%Kunst en cultuur35,4%
29,3%Economische participatie68,8%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
59,9%Maatschappelijke participatieA
52,5%Politieke participatieB
53,8%WoonomgevingC
60,3%WonenD
57,4%VeiligheidE
52,4%OnderwijsF
44,4%Gezonde leefstijlG
52,3%GezondheidszorgH
35,4%Kunst en cultuurI
68,8%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem72,5%
44,1%Water70,9%
37,9%Afval en grondstoffen67,5%
45,9%Energie31,6%
25,5%Natuur en landschap26,2%
55,1%Externe veiligheid en hinder80,3%
55,5%Lucht34,5%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
72,5%BodemA
70,9%WaterB
67,5%Afval en grondstoffenC
31,6%EnergieD
26,2%Natuur en landschapE
80,3%Externe veiligheid en hinderF
34,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen61,9%
46,3%Arbeid58,9%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid29,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden57,2%
34,8%Kennis34,7%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
61,9%ConcurrentievermogenA
58,9%ArbeidB
29,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
57,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
34,7%KennisE