Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

West Betuwe

West Betuwe

48,9%sociaal-cultureel
49,6%ecologisch
53,1%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie52,4%
36,6%Politieke participatie49,7%
52,3%Woonomgeving45,0%
55,9%Wonen45,2%
44,0%Veiligheid52,5%
56,2%Onderwijs51,4%
26,2%Gezonde leefstijl29,8%
29,0%Gezondheidszorg55,6%
46,8%Kunst en cultuur40,3%
29,3%Economische participatie67,4%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
52,4%Maatschappelijke participatieA
49,7%Politieke participatieB
45,0%WoonomgevingC
45,2%WonenD
52,5%VeiligheidE
51,4%OnderwijsF
29,8%Gezonde leefstijlG
55,6%GezondheidszorgH
40,3%Kunst en cultuurI
67,4%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem61,9%
44,1%Water71,4%
37,9%Afval en grondstoffen63,5%
45,9%Energie27,1%
25,5%Natuur en landschap23,3%
55,1%Externe veiligheid en hinder68,2%
55,5%Lucht31,8%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
61,9%BodemA
71,4%WaterB
63,5%Afval en grondstoffenC
27,1%EnergieD
23,3%Natuur en landschapE
68,2%Externe veiligheid en hinderF
31,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen61,7%
46,3%Arbeid63,8%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid36,9%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden59,2%
34,8%Kennis43,7%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
61,7%ConcurrentievermogenA
63,8%ArbeidB
36,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
59,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
43,7%KennisE