Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Vijfheerenlanden

Vijfheerenlanden

50,3%sociaal-cultureel
49,6%ecologisch
48,9%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie52,4%
36,6%Politieke participatie49,9%
52,3%Woonomgeving44,7%
55,9%Wonen61,5%
44,0%Veiligheid53,7%
56,2%Onderwijs44,9%
26,2%Gezonde leefstijl39,3%
29,0%Gezondheidszorg48,2%
46,8%Kunst en cultuur50,1%
29,3%Economische participatie58,1%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
52,4%Maatschappelijke participatieA
49,9%Politieke participatieB
44,7%WoonomgevingC
61,5%WonenD
53,7%VeiligheidE
44,9%OnderwijsF
39,3%Gezonde leefstijlG
48,2%GezondheidszorgH
50,1%Kunst en cultuurI
58,1%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem63,6%
44,1%Water79,4%
37,9%Afval en grondstoffen46,9%
45,9%Energie28,5%
25,5%Natuur en landschap35,2%
55,1%Externe veiligheid en hinder60,4%
55,5%Lucht33,5%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
63,6%BodemA
79,4%WaterB
46,9%Afval en grondstoffenC
28,5%EnergieD
35,2%Natuur en landschapE
60,4%Externe veiligheid en hinderF
33,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen63,7%
46,3%Arbeid59,1%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid33,1%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden48,6%
34,8%Kennis40,3%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
63,7%ConcurrentievermogenA
59,1%ArbeidB
33,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
48,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
40,3%KennisE