Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Hoeksche Waard

Hoeksche Waard

48,6%sociaal-cultureel
48,4%ecologisch
51,3%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie46,8%
36,6%Politieke participatie44,6%
52,3%Woonomgeving41,9%
55,9%Wonen58,4%
44,0%Veiligheid61,6%
56,2%Onderwijs47,0%
26,2%Gezonde leefstijl36,0%
29,0%Gezondheidszorg48,9%
46,8%Kunst en cultuur32,5%
29,3%Economische participatie68,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
46,8%Maatschappelijke participatieA
44,6%Politieke participatieB
41,9%WoonomgevingC
58,4%WonenD
61,6%VeiligheidE
47,0%OnderwijsF
36,0%Gezonde leefstijlG
48,9%GezondheidszorgH
32,5%Kunst en cultuurI
68,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem60,4%
44,1%Water60,2%
37,9%Afval en grondstoffen44,8%
45,9%Energie38,7%
25,5%Natuur en landschap22,3%
55,1%Externe veiligheid en hinder67,1%
55,5%Lucht45,4%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
60,4%BodemA
60,2%WaterB
44,8%Afval en grondstoffenC
38,7%EnergieD
22,3%Natuur en landschapE
67,1%Externe veiligheid en hinderF
45,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen59,4%
46,3%Arbeid57,4%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid31,7%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden57,4%
34,8%Kennis50,5%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
59,4%ConcurrentievermogenA
57,4%ArbeidB
31,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
57,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
50,5%KennisE