Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Het Hogeland

Het Hogeland

46,6%sociaal-cultureel
50,1%ecologisch
49,7%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie53,1%
36,6%Politieke participatie50,5%
52,3%Woonomgeving52,7%
55,9%Wonen58,9%
44,0%Veiligheid52,1%
56,2%Onderwijs47,0%
26,2%Gezonde leefstijl30,6%
29,0%Gezondheidszorg37,4%
46,8%Kunst en cultuur40,8%
29,3%Economische participatie42,4%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
53,1%Maatschappelijke participatieA
50,5%Politieke participatieB
52,7%WoonomgevingC
58,9%WonenD
52,1%VeiligheidE
47,0%OnderwijsF
30,6%Gezonde leefstijlG
37,4%GezondheidszorgH
40,8%Kunst en cultuurI
42,4%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem83,2%
44,1%Water61,8%
37,9%Afval en grondstoffen31,1%
45,9%Energie36,7%
25,5%Natuur en landschap22,7%
55,1%Externe veiligheid en hinder82,5%
55,5%Lucht32,7%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
83,2%BodemA
61,8%WaterB
31,1%Afval en grondstoffenC
36,7%EnergieD
22,7%Natuur en landschapE
82,5%Externe veiligheid en hinderF
32,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen61,5%
46,3%Arbeid49,3%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid41,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden62,9%
34,8%Kennis33,9%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
61,5%ConcurrentievermogenA
49,3%ArbeidB
41,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
62,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
33,9%KennisE