Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Westerkwartier

Westerkwartier

50,5%sociaal-cultureel
53,8%ecologisch
53,5%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie53,9%
36,6%Politieke participatie49,5%
52,3%Woonomgeving58,7%
55,9%Wonen62,2%
44,0%Veiligheid58,0%
56,2%Onderwijs51,3%
26,2%Gezonde leefstijl29,6%
29,0%Gezondheidszorg47,4%
46,8%Kunst en cultuur38,5%
29,3%Economische participatie55,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
53,9%Maatschappelijke participatieA
49,5%Politieke participatieB
58,7%WoonomgevingC
62,2%WonenD
58,0%VeiligheidE
51,3%OnderwijsF
29,6%Gezonde leefstijlG
47,4%GezondheidszorgH
38,5%Kunst en cultuurI
55,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem76,7%
44,1%Water59,6%
37,9%Afval en grondstoffen65,7%
45,9%Energie32,1%
25,5%Natuur en landschap22,8%
55,1%Externe veiligheid en hinder78,4%
55,5%Lucht41,2%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
76,7%BodemA
59,6%WaterB
65,7%Afval en grondstoffenC
32,1%EnergieD
22,8%Natuur en landschapE
78,4%Externe veiligheid en hinderF
41,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen62,1%
46,3%Arbeid56,0%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid41,1%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden66,6%
34,8%Kennis41,7%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
62,1%ConcurrentievermogenA
56,0%ArbeidB
41,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
66,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
41,7%KennisE