Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Molenlanden

Molenlanden

54,5%sociaal-cultureel
52,0%ecologisch
54,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie54,1%
36,6%Politieke participatie53,6%
52,3%Woonomgeving54,0%
55,9%Wonen49,3%
44,0%Veiligheid61,7%
56,2%Onderwijs49,8%
26,2%Gezonde leefstijl39,4%
29,0%Gezondheidszorg63,5%
46,8%Kunst en cultuur45,5%
29,3%Economische participatie74,1%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
54,1%Maatschappelijke participatieA
53,6%Politieke participatieB
54,0%WoonomgevingC
49,3%WonenD
61,7%VeiligheidE
49,8%OnderwijsF
39,4%Gezonde leefstijlG
63,5%GezondheidszorgH
45,5%Kunst en cultuurI
74,1%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem68,6%
44,1%Water74,6%
37,9%Afval en grondstoffen43,5%
45,9%Energie34,1%
25,5%Natuur en landschap39,9%
55,1%Externe veiligheid en hinder66,8%
55,5%Lucht36,7%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
68,6%BodemA
74,6%WaterB
43,5%Afval en grondstoffenC
34,1%EnergieD
39,9%Natuur en landschapE
66,8%Externe veiligheid en hinderF
36,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen58,2%
46,3%Arbeid63,0%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid31,3%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden68,9%
34,8%Kennis48,9%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
58,2%ConcurrentievermogenA
63,0%ArbeidB
31,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
68,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
48,9%KennisE