Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Groningen

Groningen

43,2%sociaal-cultureel
49,1%ecologisch
48,2%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie44,2%
36,6%Politieke participatie42,0%
52,3%Woonomgeving49,8%
55,9%Wonen57,9%
44,0%Veiligheid48,0%
56,2%Onderwijs47,4%
26,2%Gezonde leefstijl29,6%
29,0%Gezondheidszorg34,7%
46,8%Kunst en cultuur42,2%
29,3%Economische participatie35,8%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
44,2%Maatschappelijke participatieA
42,0%Politieke participatieB
49,8%WoonomgevingC
57,9%WonenD
48,0%VeiligheidE
47,4%OnderwijsF
29,6%Gezonde leefstijlG
34,7%GezondheidszorgH
42,2%Kunst en cultuurI
35,8%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem66,8%
44,1%Water58,5%
37,9%Afval en grondstoffen43,5%
45,9%Energie32,9%
25,5%Natuur en landschap28,2%
55,1%Externe veiligheid en hinder68,3%
55,5%Lucht45,7%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
66,8%BodemA
58,5%WaterB
43,5%Afval en grondstoffenC
32,9%EnergieD
28,2%Natuur en landschapE
68,3%Externe veiligheid en hinderF
45,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen53,1%
46,3%Arbeid49,3%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid39,8%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden61,8%
34,8%Kennis37,1%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
53,1%ConcurrentievermogenA
49,3%ArbeidB
39,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
61,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
37,1%KennisE