Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Friesland

Friesland

50,2%sociaal-cultureel
53,4%ecologisch
49,2%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie53,2%
36,6%Politieke participatie50,2%
52,3%Woonomgeving61,2%
55,9%Wonen58,5%
44,0%Veiligheid54,5%
56,2%Onderwijs51,8%
26,2%Gezonde leefstijl37,8%
29,0%Gezondheidszorg45,5%
46,8%Kunst en cultuur43,9%
29,3%Economische participatie45,6%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
53,2%Maatschappelijke participatieA
50,2%Politieke participatieB
61,2%WoonomgevingC
58,5%WonenD
54,5%VeiligheidE
51,8%OnderwijsF
37,8%Gezonde leefstijlG
45,5%GezondheidszorgH
43,9%Kunst en cultuurI
45,6%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem75,3%
44,1%Water64,2%
37,9%Afval en grondstoffen37,2%
45,9%Energie33,9%
25,5%Natuur en landschap38,5%
55,1%Externe veiligheid en hinder80,4%
55,5%Lucht44,3%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
75,3%BodemA
64,2%WaterB
37,2%Afval en grondstoffenC
33,9%EnergieD
38,5%Natuur en landschapE
80,4%Externe veiligheid en hinderF
44,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen49,8%
46,3%Arbeid59,0%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid38,2%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden61,4%
34,8%Kennis37,9%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
49,8%ConcurrentievermogenA
59,0%ArbeidB
38,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
61,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
37,9%KennisE