Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Drenthe

Drenthe

49,6%sociaal-cultureel
52,9%ecologisch
52,0%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie51,5%
36,6%Politieke participatie52,7%
52,3%Woonomgeving54,9%
55,9%Wonen61,9%
44,0%Veiligheid56,0%
56,2%Onderwijs49,3%
26,2%Gezonde leefstijl39,1%
29,0%Gezondheidszorg41,4%
46,8%Kunst en cultuur41,7%
29,3%Economische participatie47,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
51,5%Maatschappelijke participatieA
52,7%Politieke participatieB
54,9%WoonomgevingC
61,9%WonenD
56,0%VeiligheidE
49,3%OnderwijsF
39,1%Gezonde leefstijlG
41,4%GezondheidszorgH
41,7%Kunst en cultuurI
47,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem64,8%
44,1%Water62,3%
37,9%Afval en grondstoffen50,9%
45,9%Energie32,6%
25,5%Natuur en landschap42,1%
55,1%Externe veiligheid en hinder71,4%
55,5%Lucht46,1%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
64,8%BodemA
62,3%WaterB
50,9%Afval en grondstoffenC
32,6%EnergieD
42,1%Natuur en landschapE
71,4%Externe veiligheid en hinderF
46,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen54,7%
46,3%Arbeid53,8%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid41,3%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden64,7%
34,8%Kennis45,5%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
54,7%ConcurrentievermogenA
53,8%ArbeidB
41,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
64,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
45,5%KennisE