Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Overijssel

Overijssel

52,6%sociaal-cultureel
54,1%ecologisch
54,5%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie60,1%
36,6%Politieke participatie51,9%
52,3%Woonomgeving58,8%
55,9%Wonen55,7%
44,0%Veiligheid58,6%
56,2%Onderwijs56,8%
26,2%Gezonde leefstijl38,2%
29,0%Gezondheidszorg51,1%
46,8%Kunst en cultuur40,5%
29,3%Economische participatie54,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
60,1%Maatschappelijke participatieA
51,9%Politieke participatieB
58,8%WoonomgevingC
55,7%WonenD
58,6%VeiligheidE
56,8%OnderwijsF
38,2%Gezonde leefstijlG
51,1%GezondheidszorgH
40,5%Kunst en cultuurI
54,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem60,5%
44,1%Water59,2%
37,9%Afval en grondstoffen63,9%
45,9%Energie35,7%
25,5%Natuur en landschap42,3%
55,1%Externe veiligheid en hinder69,6%
55,5%Lucht47,7%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
60,5%BodemA
59,2%WaterB
63,9%Afval en grondstoffenC
35,7%EnergieD
42,3%Natuur en landschapE
69,6%Externe veiligheid en hinderF
47,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen57,1%
46,3%Arbeid59,6%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid48,6%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden62,1%
34,8%Kennis44,8%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
57,1%ConcurrentievermogenA
59,6%ArbeidB
48,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
62,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
44,8%KennisE