Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Flevoland

Flevoland

48,8%sociaal-cultureel
55,6%ecologisch
53,9%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie49,9%
36,6%Politieke participatie53,2%
52,3%Woonomgeving51,3%
55,9%Wonen60,1%
44,0%Veiligheid45,0%
56,2%Onderwijs49,2%
26,2%Gezonde leefstijl44,2%
29,0%Gezondheidszorg54,1%
46,8%Kunst en cultuur35,0%
29,3%Economische participatie45,9%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
49,9%Maatschappelijke participatieA
53,2%Politieke participatieB
51,3%WoonomgevingC
60,1%WonenD
45,0%VeiligheidE
49,2%OnderwijsF
44,2%Gezonde leefstijlG
54,1%GezondheidszorgH
35,0%Kunst en cultuurI
45,9%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem65,9%
44,1%Water65,7%
37,9%Afval en grondstoffen55,6%
45,9%Energie47,0%
25,5%Natuur en landschap28,1%
55,1%Externe veiligheid en hinder78,0%
55,5%Lucht48,6%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
65,9%BodemA
65,7%WaterB
55,6%Afval en grondstoffenC
47,0%EnergieD
28,1%Natuur en landschapE
78,0%Externe veiligheid en hinderF
48,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen54,5%
46,3%Arbeid61,2%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid52,6%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden54,4%
34,8%Kennis46,9%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
54,5%ConcurrentievermogenA
61,2%ArbeidB
52,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
54,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
46,9%KennisE