Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Gelderland

Gelderland

51,5%sociaal-cultureel
53,7%ecologisch
53,4%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie55,3%
36,6%Politieke participatie53,5%
52,3%Woonomgeving53,8%
55,9%Wonen56,6%
44,0%Veiligheid54,1%
56,2%Onderwijs53,4%
26,2%Gezonde leefstijl41,2%
29,0%Gezondheidszorg48,9%
46,8%Kunst en cultuur43,5%
29,3%Economische participatie55,0%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
55,3%Maatschappelijke participatieA
53,5%Politieke participatieB
53,8%WoonomgevingC
56,6%WonenD
54,1%VeiligheidE
53,4%OnderwijsF
41,2%Gezonde leefstijlG
48,9%GezondheidszorgH
43,5%Kunst en cultuurI
55,0%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem56,1%
44,1%Water61,2%
37,9%Afval en grondstoffen60,1%
45,9%Energie35,9%
25,5%Natuur en landschap45,7%
55,1%Externe veiligheid en hinder70,4%
55,5%Lucht46,3%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
56,1%BodemA
61,2%WaterB
60,1%Afval en grondstoffenC
35,9%EnergieD
45,7%Natuur en landschapE
70,4%Externe veiligheid en hinderF
46,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen56,2%
46,3%Arbeid57,8%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid43,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden64,2%
34,8%Kennis45,8%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
56,2%ConcurrentievermogenA
57,8%ArbeidB
43,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
64,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
45,8%KennisE