Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Utrecht

Utrecht

53,4%sociaal-cultureel
51,2%ecologisch
54,0%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie56,3%
36,6%Politieke participatie60,9%
52,3%Woonomgeving48,8%
55,9%Wonen52,0%
44,0%Veiligheid55,9%
56,2%Onderwijs56,2%
26,2%Gezonde leefstijl42,0%
29,0%Gezondheidszorg56,6%
46,8%Kunst en cultuur45,3%
29,3%Economische participatie59,8%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
56,3%Maatschappelijke participatieA
60,9%Politieke participatieB
48,8%WoonomgevingC
52,0%WonenD
55,9%VeiligheidE
56,2%OnderwijsF
42,0%Gezonde leefstijlG
56,6%GezondheidszorgH
45,3%Kunst en cultuurI
59,8%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem54,3%
44,1%Water56,5%
37,9%Afval en grondstoffen52,4%
45,9%Energie40,7%
25,5%Natuur en landschap44,8%
55,1%Externe veiligheid en hinder59,9%
55,5%Lucht49,7%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
54,3%BodemA
56,5%WaterB
52,4%Afval en grondstoffenC
40,7%EnergieD
44,8%Natuur en landschapE
59,9%Externe veiligheid en hinderF
49,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen62,8%
46,3%Arbeid59,9%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid44,8%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden50,3%
34,8%Kennis52,3%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
62,8%ConcurrentievermogenA
59,9%ArbeidB
44,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
50,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
52,3%KennisE