Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Noord-Holland

Noord-Holland

50,7%sociaal-cultureel
52,0%ecologisch
51,6%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie50,0%
36,6%Politieke participatie56,0%
52,3%Woonomgeving46,6%
55,9%Wonen55,7%
44,0%Veiligheid48,1%
56,2%Onderwijs54,1%
26,2%Gezonde leefstijl41,6%
29,0%Gezondheidszorg56,2%
46,8%Kunst en cultuur43,6%
29,3%Economische participatie55,2%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
50,0%Maatschappelijke participatieA
56,0%Politieke participatieB
46,6%WoonomgevingC
55,7%WonenD
48,1%VeiligheidE
54,1%OnderwijsF
41,6%Gezonde leefstijlG
56,2%GezondheidszorgH
43,6%Kunst en cultuurI
55,2%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem60,5%
44,1%Water52,7%
37,9%Afval en grondstoffen45,5%
45,9%Energie37,7%
25,5%Natuur en landschap50,6%
55,1%Externe veiligheid en hinder60,8%
55,5%Lucht56,0%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
60,5%BodemA
52,7%WaterB
45,5%Afval en grondstoffenC
37,7%EnergieD
50,6%Natuur en landschapE
60,8%Externe veiligheid en hinderF
56,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen58,3%
46,3%Arbeid55,7%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid44,8%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden50,6%
34,8%Kennis48,5%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
58,3%ConcurrentievermogenA
55,7%ArbeidB
44,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
50,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
48,5%KennisE