Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zuid-Holland

Zuid-Holland

49,3%sociaal-cultureel
48,9%ecologisch
52,8%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie45,1%
36,6%Politieke participatie53,0%
52,3%Woonomgeving46,1%
55,9%Wonen57,6%
44,0%Veiligheid47,5%
56,2%Onderwijs55,8%
26,2%Gezonde leefstijl38,0%
29,0%Gezondheidszorg53,5%
46,8%Kunst en cultuur43,0%
29,3%Economische participatie53,2%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
45,1%Maatschappelijke participatieA
53,0%Politieke participatieB
46,1%WoonomgevingC
57,6%WonenD
47,5%VeiligheidE
55,8%OnderwijsF
38,0%Gezonde leefstijlG
53,5%GezondheidszorgH
43,0%Kunst en cultuurI
53,2%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem51,5%
44,1%Water55,5%
37,9%Afval en grondstoffen45,5%
45,9%Energie39,7%
25,5%Natuur en landschap44,8%
55,1%Externe veiligheid en hinder50,9%
55,5%Lucht54,5%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
51,5%BodemA
55,5%WaterB
45,5%Afval en grondstoffenC
39,7%EnergieD
44,8%Natuur en landschapE
50,9%Externe veiligheid en hinderF
54,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen57,6%
46,3%Arbeid58,3%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid39,7%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden57,9%
34,8%Kennis50,5%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
57,6%ConcurrentievermogenA
58,3%ArbeidB
39,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
57,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
50,5%KennisE