Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Noord-Brabant

Noord-Brabant

50,8%sociaal-cultureel
49,5%ecologisch
52,4%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie54,2%
36,6%Politieke participatie49,9%
52,3%Woonomgeving51,2%
55,9%Wonen53,1%
44,0%Veiligheid51,7%
56,2%Onderwijs55,5%
26,2%Gezonde leefstijl44,9%
29,0%Gezondheidszorg47,0%
46,8%Kunst en cultuur42,7%
29,3%Economische participatie58,0%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
54,2%Maatschappelijke participatieA
49,9%Politieke participatieB
51,2%WoonomgevingC
53,1%WonenD
51,7%VeiligheidE
55,5%OnderwijsF
44,9%Gezonde leefstijlG
47,0%GezondheidszorgH
42,7%Kunst en cultuurI
58,0%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem52,5%
44,1%Water49,2%
37,9%Afval en grondstoffen57,5%
45,9%Energie33,5%
25,5%Natuur en landschap44,7%
55,1%Externe veiligheid en hinder63,2%
55,5%Lucht46,0%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
52,5%BodemA
49,2%WaterB
57,5%Afval en grondstoffenC
33,5%EnergieD
44,7%Natuur en landschapE
63,2%Externe veiligheid en hinderF
46,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen60,6%
46,3%Arbeid58,4%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid38,5%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden58,5%
34,8%Kennis45,8%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
60,6%ConcurrentievermogenA
58,4%ArbeidB
38,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
58,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
45,8%KennisE