Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Limburg

Limburg

47,0%sociaal-cultureel
52,7%ecologisch
49,1%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie44,3%
36,6%Politieke participatie43,7%
52,3%Woonomgeving49,4%
55,9%Wonen54,8%
44,0%Veiligheid49,1%
56,2%Onderwijs52,5%
26,2%Gezonde leefstijl39,7%
29,0%Gezondheidszorg41,3%
46,8%Kunst en cultuur45,0%
29,3%Economische participatie50,5%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
44,3%Maatschappelijke participatieA
43,7%Politieke participatieB
49,4%WoonomgevingC
54,8%WonenD
49,1%VeiligheidE
52,5%OnderwijsF
39,7%Gezonde leefstijlG
41,3%GezondheidszorgH
45,0%Kunst en cultuurI
50,5%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem57,7%
44,1%Water55,4%
37,9%Afval en grondstoffen57,2%
45,9%Energie31,0%
25,5%Natuur en landschap56,9%
55,1%Externe veiligheid en hinder60,5%
55,5%Lucht50,1%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
57,7%BodemA
55,4%WaterB
57,2%Afval en grondstoffenC
31,0%EnergieD
56,9%Natuur en landschapE
60,5%Externe veiligheid en hinderF
50,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen57,1%
46,3%Arbeid51,5%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid45,2%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden49,4%
34,8%Kennis42,3%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
57,1%ConcurrentievermogenA
51,5%ArbeidB
45,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
49,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,3%KennisE