Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Agrarische gemeente average

Agrarische gemeente average

50,8%sociaal-cultureel
51,4%ecologisch
50,6%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie54,8%
36,6%Politieke participatie51,8%
52,3%Woonomgeving52,4%
55,9%Wonen53,0%
44,0%Veiligheid57,1%
56,2%Onderwijs52,7%
26,2%Gezonde leefstijl40,2%
29,0%Gezondheidszorg48,0%
46,8%Kunst en cultuur40,6%
29,3%Economische participatie57,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
54,8%Maatschappelijke participatieA
51,8%Politieke participatieB
52,4%WoonomgevingC
53,0%WonenD
57,1%VeiligheidE
52,7%OnderwijsF
40,2%Gezonde leefstijlG
48,0%GezondheidszorgH
40,6%Kunst en cultuurI
57,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem67,3%
44,1%Water57,6%
37,9%Afval en grondstoffen54,5%
45,9%Energie33,2%
25,5%Natuur en landschap33,1%
55,1%Externe veiligheid en hinder70,8%
55,5%Lucht43,2%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
67,3%BodemA
57,6%WaterB
54,5%Afval en grondstoffenC
33,2%EnergieD
33,1%Natuur en landschapE
70,8%Externe veiligheid en hinderF
43,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen56,4%
46,3%Arbeid56,8%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid40,4%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden58,3%
34,8%Kennis41,0%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
56,4%ConcurrentievermogenA
56,8%ArbeidB
40,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
58,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
41,0%KennisE