Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Centrum gemeente average

Centrum gemeente average

47,8%sociaal-cultureel
49,8%ecologisch
55,8%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie42,9%
36,6%Politieke participatie52,2%
52,3%Woonomgeving44,6%
55,9%Wonen63,4%
44,0%Veiligheid39,5%
56,2%Onderwijs54,6%
26,2%Gezonde leefstijl39,2%
29,0%Gezondheidszorg49,8%
46,8%Kunst en cultuur52,7%
29,3%Economische participatie38,9%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
42,9%Maatschappelijke participatieA
52,2%Politieke participatieB
44,6%WoonomgevingC
63,4%WonenD
39,5%VeiligheidE
54,6%OnderwijsF
39,2%Gezonde leefstijlG
49,8%GezondheidszorgH
52,7%Kunst en cultuurI
38,9%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem43,0%
44,1%Water57,8%
37,9%Afval en grondstoffen49,0%
45,9%Energie42,4%
25,5%Natuur en landschap52,3%
55,1%Externe veiligheid en hinder50,8%
55,5%Lucht53,5%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
43,0%BodemA
57,8%WaterB
49,0%Afval en grondstoffenC
42,4%EnergieD
52,3%Natuur en landschapE
50,8%Externe veiligheid en hinderF
53,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen56,8%
46,3%Arbeid60,2%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid48,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden56,7%
34,8%Kennis57,4%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
56,8%ConcurrentievermogenA
60,2%ArbeidB
48,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
56,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
57,4%KennisE