Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Groeigemeente average

Groeigemeente average

51,2%sociaal-cultureel
50,1%ecologisch
54,2%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie50,5%
36,6%Politieke participatie55,7%
52,3%Woonomgeving49,1%
55,9%Wonen55,4%
44,0%Veiligheid49,3%
56,2%Onderwijs56,2%
26,2%Gezonde leefstijl41,3%
29,0%Gezondheidszorg54,9%
46,8%Kunst en cultuur44,1%
29,3%Economische participatie55,1%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
50,5%Maatschappelijke participatieA
55,7%Politieke participatieB
49,1%WoonomgevingC
55,4%WonenD
49,3%VeiligheidE
56,2%OnderwijsF
41,3%Gezonde leefstijlG
54,9%GezondheidszorgH
44,1%Kunst en cultuurI
55,1%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem52,4%
44,1%Water54,0%
37,9%Afval en grondstoffen52,2%
45,9%Energie38,3%
25,5%Natuur en landschap45,7%
55,1%Externe veiligheid en hinder57,4%
55,5%Lucht51,0%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
52,4%BodemA
54,0%WaterB
52,2%Afval en grondstoffenC
38,3%EnergieD
45,7%Natuur en landschapE
57,4%Externe veiligheid en hinderF
51,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen59,8%
46,3%Arbeid60,4%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid43,6%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden56,7%
34,8%Kennis50,6%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
59,8%ConcurrentievermogenA
60,4%ArbeidB
43,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
56,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
50,6%KennisE