Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Groene gemeente average

Groene gemeente average

52,4%sociaal-cultureel
56,1%ecologisch
51,7%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie54,8%
36,6%Politieke participatie55,5%
52,3%Woonomgeving55,5%
55,9%Wonen52,0%
44,0%Veiligheid53,4%
56,2%Onderwijs55,0%
26,2%Gezonde leefstijl44,3%
29,0%Gezondheidszorg50,0%
46,8%Kunst en cultuur45,0%
29,3%Economische participatie58,5%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
54,8%Maatschappelijke participatieA
55,5%Politieke participatieB
55,5%WoonomgevingC
52,0%WonenD
53,4%VeiligheidE
55,0%OnderwijsF
44,3%Gezonde leefstijlG
50,0%GezondheidszorgH
45,0%Kunst en cultuurI
58,5%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem62,9%
44,1%Water58,7%
37,9%Afval en grondstoffen50,4%
45,9%Energie33,4%
25,5%Natuur en landschap66,2%
55,1%Externe veiligheid en hinder71,1%
55,5%Lucht49,9%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
62,9%BodemA
58,7%WaterB
50,4%Afval en grondstoffenC
33,4%EnergieD
66,2%Natuur en landschapE
71,1%Externe veiligheid en hinderF
49,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen56,6%
46,3%Arbeid56,7%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid43,1%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden57,5%
34,8%Kennis44,4%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
56,6%ConcurrentievermogenA
56,7%ArbeidB
43,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
57,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
44,4%KennisE