Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Historische gemeente average

Historische gemeente average

50,0%sociaal-cultureel
52,5%ecologisch
51,0%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie49,3%
36,6%Politieke participatie54,6%
52,3%Woonomgeving49,8%
55,9%Wonen54,6%
44,0%Veiligheid50,6%
56,2%Onderwijs51,9%
26,2%Gezonde leefstijl39,1%
29,0%Gezondheidszorg49,3%
46,8%Kunst en cultuur50,9%
29,3%Economische participatie49,9%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
49,3%Maatschappelijke participatieA
54,6%Politieke participatieB
49,8%WoonomgevingC
54,6%WonenD
50,6%VeiligheidE
51,9%OnderwijsF
39,1%Gezonde leefstijlG
49,3%GezondheidszorgH
50,9%Kunst en cultuurI
49,9%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem65,5%
44,1%Water58,1%
37,9%Afval en grondstoffen45,3%
45,9%Energie35,8%
25,5%Natuur en landschap46,0%
55,1%Externe veiligheid en hinder69,0%
55,5%Lucht47,8%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
65,5%BodemA
58,1%WaterB
45,3%Afval en grondstoffenC
35,8%EnergieD
46,0%Natuur en landschapE
69,0%Externe veiligheid en hinderF
47,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen55,3%
46,3%Arbeid57,5%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid41,6%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,9%
34,8%Kennis44,8%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
55,3%ConcurrentievermogenA
57,5%ArbeidB
41,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
44,8%KennisE