Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Kleine gemeente average

Kleine gemeente average

50,8%sociaal-cultureel
51,9%ecologisch
51,9%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie53,0%
36,6%Politieke participatie51,8%
52,3%Woonomgeving52,5%
55,9%Wonen55,5%
44,0%Veiligheid53,6%
56,2%Onderwijs54,5%
26,2%Gezonde leefstijl41,5%
29,0%Gezondheidszorg49,0%
46,8%Kunst en cultuur40,8%
29,3%Economische participatie56,0%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
53,0%Maatschappelijke participatieA
51,8%Politieke participatieB
52,5%WoonomgevingC
55,5%WonenD
53,6%VeiligheidE
54,5%OnderwijsF
41,5%Gezonde leefstijlG
49,0%GezondheidszorgH
40,8%Kunst en cultuurI
56,0%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem59,7%
44,1%Water56,9%
37,9%Afval en grondstoffen53,3%
45,9%Energie35,3%
25,5%Natuur en landschap43,4%
55,1%Externe veiligheid en hinder65,9%
55,5%Lucht49,0%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
59,7%BodemA
56,9%WaterB
53,3%Afval en grondstoffenC
35,3%EnergieD
43,4%Natuur en landschapE
65,9%Externe veiligheid en hinderF
49,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen56,8%
46,3%Arbeid56,3%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid42,5%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden59,7%
34,8%Kennis44,4%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
56,8%ConcurrentievermogenA
56,3%ArbeidB
42,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
59,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
44,4%KennisE