Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Middelgrote gemeente average

Middelgrote gemeente average

48,0%sociaal-cultureel
49,8%ecologisch
52,3%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie47,2%
36,6%Politieke participatie49,7%
52,3%Woonomgeving46,9%
55,9%Wonen60,6%
44,0%Veiligheid45,9%
56,2%Onderwijs52,5%
26,2%Gezonde leefstijl38,5%
29,0%Gezondheidszorg48,4%
46,8%Kunst en cultuur45,0%
29,3%Economische participatie45,4%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
47,2%Maatschappelijke participatieA
49,7%Politieke participatieB
46,9%WoonomgevingC
60,6%WonenD
45,9%VeiligheidE
52,5%OnderwijsF
38,5%Gezonde leefstijlG
48,4%GezondheidszorgH
45,0%Kunst en cultuurI
45,4%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem52,1%
44,1%Water57,1%
37,9%Afval en grondstoffen49,1%
45,9%Energie38,9%
25,5%Natuur en landschap43,3%
55,1%Externe veiligheid en hinder57,0%
55,5%Lucht50,7%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
52,1%BodemA
57,1%WaterB
49,1%Afval en grondstoffenC
38,9%EnergieD
43,3%Natuur en landschapE
57,0%Externe veiligheid en hinderF
50,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen57,3%
46,3%Arbeid57,5%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid42,5%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,7%
34,8%Kennis48,6%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
57,3%ConcurrentievermogenA
57,5%ArbeidB
42,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
48,6%KennisE