Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

New Town average

New Town average

51,9%sociaal-cultureel
50,0%ecologisch
53,9%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie53,0%
36,6%Politieke participatie54,4%
52,3%Woonomgeving51,4%
55,9%Wonen55,1%
44,0%Veiligheid52,3%
56,2%Onderwijs55,8%
26,2%Gezonde leefstijl42,0%
29,0%Gezondheidszorg57,2%
46,8%Kunst en cultuur39,5%
29,3%Economische participatie58,0%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
53,0%Maatschappelijke participatieA
54,4%Politieke participatieB
51,4%WoonomgevingC
55,1%WonenD
52,3%VeiligheidE
55,8%OnderwijsF
42,0%Gezonde leefstijlG
57,2%GezondheidszorgH
39,5%Kunst en cultuurI
58,0%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem54,6%
44,1%Water54,4%
37,9%Afval en grondstoffen54,1%
45,9%Energie40,8%
25,5%Natuur en landschap34,6%
55,1%Externe veiligheid en hinder61,0%
55,5%Lucht50,4%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
54,6%BodemA
54,4%WaterB
54,1%Afval en grondstoffenC
40,8%EnergieD
34,6%Natuur en landschapE
61,0%Externe veiligheid en hinderF
50,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen59,2%
46,3%Arbeid61,4%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid45,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden56,1%
34,8%Kennis47,9%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
59,2%ConcurrentievermogenA
61,4%ArbeidB
45,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
56,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
47,9%KennisE