Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Toeristische gemeente average

Toeristische gemeente average

48,4%sociaal-cultureel
53,7%ecologisch
50,6%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie46,2%
36,6%Politieke participatie51,0%
52,3%Woonomgeving48,9%
55,9%Wonen55,6%
44,0%Veiligheid47,4%
56,2%Onderwijs52,0%
26,2%Gezonde leefstijl39,5%
29,0%Gezondheidszorg46,4%
46,8%Kunst en cultuur49,0%
29,3%Economische participatie48,1%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
46,2%Maatschappelijke participatieA
51,0%Politieke participatieB
48,9%WoonomgevingC
55,6%WonenD
47,4%VeiligheidE
52,0%OnderwijsF
39,5%Gezonde leefstijlG
46,4%GezondheidszorgH
49,0%Kunst en cultuurI
48,1%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem61,8%
44,1%Water56,8%
37,9%Afval en grondstoffen47,3%
45,9%Energie35,1%
25,5%Natuur en landschap56,6%
55,1%Externe veiligheid en hinder65,6%
55,5%Lucht52,7%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
61,8%BodemA
56,8%WaterB
47,3%Afval en grondstoffenC
35,1%EnergieD
56,6%Natuur en landschapE
65,6%Externe veiligheid en hinderF
52,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen55,7%
46,3%Arbeid54,9%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid43,2%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden54,1%
34,8%Kennis45,0%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
55,7%ConcurrentievermogenA
54,9%ArbeidB
43,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
54,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
45,0%KennisE