Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente average

Voormalige industrie gemeente average

48,6%sociaal-cultureel
50,5%ecologisch
51,6%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie48,1%
36,6%Politieke participatie48,3%
52,3%Woonomgeving51,6%
55,9%Wonen58,1%
44,0%Veiligheid49,7%
56,2%Onderwijs54,4%
26,2%Gezonde leefstijl38,9%
29,0%Gezondheidszorg45,1%
46,8%Kunst en cultuur41,9%
29,3%Economische participatie50,2%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
48,1%Maatschappelijke participatieA
48,3%Politieke participatieB
51,6%WoonomgevingC
58,1%WonenD
49,7%VeiligheidE
54,4%OnderwijsF
38,9%Gezonde leefstijlG
45,1%GezondheidszorgH
41,9%Kunst en cultuurI
50,2%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem52,1%
44,1%Water51,9%
37,9%Afval en grondstoffen55,0%
45,9%Energie36,4%
25,5%Natuur en landschap46,4%
55,1%Externe veiligheid en hinder59,7%
55,5%Lucht52,0%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
52,1%BodemA
51,9%WaterB
55,0%Afval en grondstoffenC
36,4%EnergieD
46,4%Natuur en landschapE
59,7%Externe veiligheid en hinderF
52,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen58,2%
46,3%Arbeid54,9%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid43,4%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,0%
34,8%Kennis46,6%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
58,2%ConcurrentievermogenA
54,9%ArbeidB
43,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
46,6%KennisE