Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Werkgemeente average

Werkgemeente average

48,2%sociaal-cultureel
49,6%ecologisch
56,1%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie46,5%
36,6%Politieke participatie51,5%
52,3%Woonomgeving46,5%
55,9%Wonen61,0%
44,0%Veiligheid42,9%
56,2%Onderwijs54,7%
26,2%Gezonde leefstijl39,4%
29,0%Gezondheidszorg49,1%
46,8%Kunst en cultuur47,4%
29,3%Economische participatie43,5%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
46,5%Maatschappelijke participatieA
51,5%Politieke participatieB
46,5%WoonomgevingC
61,0%WonenD
42,9%VeiligheidE
54,7%OnderwijsF
39,4%Gezonde leefstijlG
49,1%GezondheidszorgH
47,4%Kunst en cultuurI
43,5%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem45,1%
44,1%Water57,0%
37,9%Afval en grondstoffen52,4%
45,9%Energie41,4%
25,5%Natuur en landschap46,2%
55,1%Externe veiligheid en hinder54,8%
55,5%Lucht50,2%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
45,1%BodemA
57,0%WaterB
52,4%Afval en grondstoffenC
41,4%EnergieD
46,2%Natuur en landschapE
54,8%Externe veiligheid en hinderF
50,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen58,1%
46,3%Arbeid62,2%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid46,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden58,5%
34,8%Kennis55,5%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
58,1%ConcurrentievermogenA
62,2%ArbeidB
46,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
58,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
55,5%KennisE