Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Woongemeente average

Woongemeente average

49,6%sociaal-cultureel
53,1%ecologisch
47,8%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie47,8%
36,6%Politieke participatie50,1%
52,3%Woonomgeving51,6%
55,9%Wonen54,6%
44,0%Veiligheid54,0%
56,2%Onderwijs53,5%
26,2%Gezonde leefstijl39,3%
29,0%Gezondheidszorg48,1%
46,8%Kunst en cultuur42,5%
29,3%Economische participatie54,6%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
47,8%Maatschappelijke participatieA
50,1%Politieke participatieB
51,6%WoonomgevingC
54,6%WonenD
54,0%VeiligheidE
53,5%OnderwijsF
39,3%Gezonde leefstijlG
48,1%GezondheidszorgH
42,5%Kunst en cultuurI
54,6%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem63,9%
44,1%Water51,8%
37,9%Afval en grondstoffen48,4%
45,9%Energie35,2%
25,5%Natuur en landschap51,1%
55,1%Externe veiligheid en hinder64,2%
55,5%Lucht57,5%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
63,9%BodemA
51,8%WaterB
48,4%Afval en grondstoffenC
35,2%EnergieD
51,1%Natuur en landschapE
64,2%Externe veiligheid en hinderF
57,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen56,6%
46,3%Arbeid51,5%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid39,9%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden51,8%
34,8%Kennis39,2%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
56,6%ConcurrentievermogenA
51,5%ArbeidB
39,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
51,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,2%KennisE