Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zeer kleine gemeente average

Zeer kleine gemeente average

52,0%sociaal-cultureel
52,6%ecologisch
49,5%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie55,1%
36,6%Politieke participatie54,5%
52,3%Woonomgeving53,8%
55,9%Wonen50,0%
44,0%Veiligheid56,3%
56,2%Onderwijs53,5%
26,2%Gezonde leefstijl42,7%
29,0%Gezondheidszorg50,5%
46,8%Kunst en cultuur42,1%
29,3%Economische participatie61,4%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
55,1%Maatschappelijke participatieA
54,5%Politieke participatieB
53,8%WoonomgevingC
50,0%WonenD
56,3%VeiligheidE
53,5%OnderwijsF
42,7%Gezonde leefstijlG
50,5%GezondheidszorgH
42,1%Kunst en cultuurI
61,4%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem66,8%
44,1%Water50,4%
37,9%Afval en grondstoffen53,3%
45,9%Energie33,0%
25,5%Natuur en landschap48,3%
55,1%Externe veiligheid en hinder70,3%
55,5%Lucht46,1%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
66,8%BodemA
50,4%WaterB
53,3%Afval en grondstoffenC
33,0%EnergieD
48,3%Natuur en landschapE
70,3%Externe veiligheid en hinderF
46,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen58,2%
46,3%Arbeid56,4%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid39,8%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden52,6%
34,8%Kennis40,6%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
58,2%ConcurrentievermogenA
56,4%ArbeidB
39,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
52,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
40,6%KennisE