Comparable


Typologies


Delfzijl

Delfzijl

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie46,2%
BPolitieke participatie35,7%
CWoonomgeving46,5%
DWonen51,8%
EVeiligheid46,0%
FOnderwijs41,8%
GGezonde leefstijl36,7%
HGezondheidszorg30,0%
IKunst en cultuur42,1%
JEconomische participatie29,5%
AMaatschappelijke participatie46,2%
BPolitieke participatie35,7%
CWoonomgeving46,5%
DWonen51,8%
EVeiligheid46,0%
FOnderwijs41,8%
GGezonde leefstijl36,7%
HGezondheidszorg30,0%
IKunst en cultuur42,1%
JEconomische participatie29,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem64,5%
BWater61,2%
CAfval en grondstoffen48,8%
DEnergie38,7%
ENatuur en landschap21,2%
FExterne veiligheid en hinder60,1%
GLucht35,6%
ABodem64,5%
BWater61,2%
CAfval en grondstoffen48,8%
DEnergie38,7%
ENatuur en landschap21,2%
FExterne veiligheid en hinder60,1%
GLucht35,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen38,7%
BArbeid49,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden44,7%
EKennis42,4%
AConcurrentievermogen38,7%
BArbeid49,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden44,7%
EKennis42,4%